Een korte woordenlijst met Engelse termen voor honden en het nee-woord ervoor

'Hij h