Een korte woordenlijst met Engelse termen voor honden en het nee-woord ervoor

Een korte woordenlijst met Engelse termen voor honden en het nee-woord ervoor

'Hij heeft geen manieren! Hij doet alsof hij eigenaar is van de buffetlijn.' Dit zijn twee uitspraken over een woedende hond die met veel effect zijn gebruikt door duizenden radio- en televisiecommercials. En we weten allemaal dat geen van beide waar is.

Nee

Wat ze zeggen is: "Mijn hond doet dit en dat en het kan me niet schelen, want hij gedraagt zich niet echt beter dan alle andere honden in het park." Een verklaring die niets meer weergeeft dan een mening, vaak met enige nadruk uitgedrukt; niet ondersteund door enig bewijs. Bijvoorbeeld: de arme hond at de wormen niet. Helemaal niet op enigerlei wijze; zeker niet statistisch significant; in ieder geval niet (gebruikt als vergelijkende verklaring)

Evenzo: "Mijn hond heeft geen manieren. bbq pakketten. Ze blaft de hele dag en er komt niemand naar haar toe." Nogmaals, een mening zonder ondersteunend bewijs. Geen van deze uitspraken is correct in hun betekenis of toepassing, omdat geen van beide een waar feit over een bepaalde hond weerspiegelt. en je hond. U kunt het beste advies inwinnen bij een expert die veel van honden af weet, maar ook bekend is met de ins en outs van hondentaal. Als je eenmaal de betekenis van 'nee' kent, kun je beslissingen nemen op basis van gezond verstand en een hondspecifiek perspectief.

Klik op de link: de-mobiele-bbq.nl